Hieronder ziet u een versie historie van het programma. 

V10.4

 • Kleine correcties

V10.1

 • Complete make-over van het programma. Alles is vernieuwd!!!

V9.19.20

 • Op de voorpagina vonden visuele afrondingen plaats. ( Hebben geen invloed op de echte facturen ).

V9.18.20

 • Lidmaatschapsnummer zichtbaar nu voor BATC gebruikers

V9.17.20

 • Opnieuw enkele nieuwe behandelcodes toegevoegd
 • Excel uitvoer hersteld

V9.16.20

 • Enkele nieuwe behandelcodes toegevoegd

V9.15.20

 • De naam UVIT is gewijzigd in VVET ( Verbond van Energetisch Therapeuten ), tevens is hiervoor het logo aangepast in de factuur layout.

V9.14.20

 • Er zijn nieuwe grids geintroduceerd. Zoeken in alle(!) kolommen is nu mogelijk, inclusief sortering op alle kolommen en uitgebreide filtering mogelijk
 • Demo limiet wordt nu slechts in statusbar getoond. Dus geen hinderlijke popups meer.
 • PERIDEC start nu weer op volledige scherm grootte.

V9.13.20

 • Save naar PDF is weer hersteld

V9.12.20

 • De betaalde versie gaf demo meldingen

V9.11.20

 • BATC kan nu ook gebruik maken van prestatiecodes/behandelcodes

V9.10.20

 • BATC heeft nu 2 vrije velden in layout en kunnen bijv. gebruikt worden voor het koepel reg. nr.

V9.9.20

 • Minimaal layout toont nu verzekeraar
 • Interne optimimalisaties

V9.8.20

 • Correctie BTW presentatie bij het geven van kortingen
 • BATC layout toont nu verzekeraar en polisnummer
 • Demo data is aangepast

V9.7.19

 • Programma kan nu beveiligd worden met een wachtwoord
 • De factuur layout ‘minimaal’ die geschikt is voor briefpapier. Heeft nu ook de voetregels en extra vrij velden
 • Het log bestand kan nu in het EXTRA scherm bekeken worden

V9.6.18

 • Programma start niet meer maximized op. Dit om problemen bij Windows Vista te voorkomen
 • Factuur instellen naar andere waarde uitgeschakeld. Dit om integriteit te bewaren
 • Standaard sortering nu op naam van de klant en bij de facturen op factuurdatum (aflopend)

V9.5.18

 • Grafische vernieuwing in INSTELLINGEN scherm
 • 5 Extra vrije velden voor uw factuur
 • NIEUW: layout met minimale informatie, ideaal voor voorgedrukt briefpapier
 • Veel sneller opstarten bij groot aantal facturen 

V9.1.16

 • Kleine reparaties
 • Nieuw: Mobiel nummer van therapeut wordt nu ook opgeslagen en afgebeeld waar nodig 
 • Nieuw: meerdere bankrekening nummers mogelijk, met de bijbehorende tenaamstelling
 • Nieuw: extra informatie voor verzuim op factuur mogelijk
 • Nieuw: uitgebreid BTW overzicht mogelijk. Opgesplitst per BTW bedrag
 • Voor oudere Windows systemen zijn nu de INSTELLINGEN en EXTRA knop beter zichtbaar

V9.0.15

 • Veel interne optimalisaties
 • Nieuwe factuur layout voor RBCZ
 • Import mogelijkheid om bestanden van andere programma’s of eigen lijsten binnen te halen
 • Logo’s hebben optioneel een uitvul mogelijkheid
 • Facturen kunnen nu ook van een korting voorzien worden!

V8.3.14

 • Consult datum kon niet op alle layouts ingevuld worden

 V8.2.14

 • Factuur datum werd mogelijk in engels formaat getoond

V8.1.14

 • Vernieuwd BATC logo in factuur

 V8.0.14

 • Bij iedere CLIENT kan nu ook een BEHANDELPLAN bijgevoegd in ingevuld worden

 V7.2.14

 • Uitvoer van CLIENTEN overzicht bevat nu ook het email adres
 • Knop behandelplan op hoofdscherm tijdelijk onzichtbaar totdat functionaliteit klaar is. 

V7.1.14

 • Uitvoer van CLIENTEN overzicht naar Excel is nu ook mogelijk
 • Prestatiecode hoeft niet meer verplicht ingevoerd te worden ( instelbaar )
 • Er kunnen nu ook uitsluitend middelen op de factuur staan. Consulten zijn niet meer altijd verplicht. 

V7.0.13

 • Het gebruik van MIDDELEN ( medicijnen, kruiden, etc. ) kan nu opgenomen worden in de factuur 

V6.21

 • Kleurenschema aangepast, nieuwe stijl 

 V6.20

 • Interne optimalisaties 

V6.19

 • De map waarin de data bestanden worden opgeslagen is verplaatst, dit ivm Windows 8 conventies.
 • Rechtenbeheer voor Windows 7 en Windows 8 aangepast
 • Prestatiecode is niet meer een verplicht veld
 • Veel interne vernieuwingen voor de toekomst

V6.17

 • De map waarin de data bestanden terecht komen wordt voor NIEUWE installaties op een andere manier aangemaakt.

V6.16

 • Eigen logo’s worden nu beter weergegeven in de PDF’s

V6.13

 • PRESTATIECODE aanpassing in PERIDEC layout
 • Het hoofdscherm laat nu zien hoelang geleden het laatste consult was
 • Kleine reparatie: het heel snel doorklikken van het INSTELLINGEN scherm genereerde een (onschuldige) fout. 

V6.12

 • Ondersteuning voor PRESTATIECODE’s, bij gebruik van de ingebouwde UVIT-layout
 • IBAN toevoeging

V6.11

 • Ondersteuning voor PRESTATIECODE’s, bij gebruik van de ingebouwde PERIDEC-layout
 • Instellingenscherm volgorde gewijzigd

V5.10

 • Email verzenden; extra controle indien meerdere email clients geinstalleerd

V5.9

 • Het terughalen van backup bestanden is nu geautomatiseerd en werkt nu vanuit PERIDEC
 • De algemene factuur layout bevat nu voor- en achternaam van de licentiehouder

V5.8

 • Correctie dubbele attachments bij sommige email clients

V5.7

 • Controle op schermresolutie
 • Aanpassing voor lage resulotieschermen ( alle buttons worden getoond )

V5.6

 • Correctie bedrag invoer veld, bij Windows XP systemen
 • Interne optimalisaties

V5.5

 • Fonts nu altijd geladen op alle systemen
 • BATC report uitlijning aangepast
 • Demo versie laadt standaard nu een aantal fictieve klant- en factuur gegevens waardoor u sneller aan de slag kunt gaan.
 • IBAN nummer voorbereiding in de database.

V5.4

 • Interne release, niet uitgebracht

V5.3

 • Opschonen grote aantallen oude backup bestanden, bij verlaten programma
 • Fonts meegeleverd voor Windows XP omgevingen zonder Microsoft Office

V5.2

 • Uitgebreidere Outlook ondersteuning

V5.1

 • Zeer snel opstarten van het programma, met name bij grotere klanten- en/of factuur bestanden

V4.28

 • BATC layout aangepast aan de “december 2012” standaard

V4.27

 • Kleine foutcorrectie bij aanpassen bestaande factuur, komma’s worden ook weer geaccepteerd

V4.26

 • Kleine aanpassing bij een upgrade van een oude versie. ( fout op “voornaam” bij laden )

V4.25

 • Nieuw: declaraties van Het Verbond kunnen nu bij printen/emailen aangeven of declartie voldaan is per kas
 • Sortertering op facturen aangepast
 • Nieuwe: VBAG layouts, hebben nu ook de mogelijkheid tot invoer van consultdatum
 • Tekstuele aanpassingen
 • Kleine interne aanpassingen

V4.24

 • Nieuw: declaraties van Het Verbond hebben nu ook 2 data invoermogelijkheden (factuur- en consult datum) bij de zogenaamde enkelvoudige factuur
 • Tekstuele aanpassingen
 • Excel output heeft nu ook de voornaam in de lijst staan.
 • Kleine interne aanpassingen

V4.23

 •  Nieuw: UVIT declaraties mogelijk  ( Het Verbond )
 • Verbeterde PDF output, met name leesbaarheid op Apple OSX computers
 • Splitsing naam, met naam, voorletter en achternaam

V3.14 

 •  Nieuw: BATC gebruikers hebben nu het extra veld erbij: RBNG/Uvit koepel reg. nr

 V3.13 

 •  Fix: enkele settings werden niet opgeslagen
 • Verbeterd: Enkele layout velden in de rapportage zijn nu verbreed. 

V3.12 

 • Nieuw: 4 extra zelf-te-definieren velden
 • Nieuw : Ondersteuningen voor een extra logo ( niet voor BATC gebruikers, ivm goedkeuring layout)
 • Nieuw: Logo’s kunnen door u op de gewenste plek gepositioneerd worden
 • Nieuw: Verzekeraar gegevens nu ook op uw factuur ( niet voor BATC gebruikers, ivm goedkeuring layout)
 • Interne optimalisatie

 

V2.11 

 • De velden BSN/SOFI en POLISNUMMER worden nu afgedrukt declaratie formulieren. Dit is van belang voor andere beroepsverenigingen dan BATC, zoals: VBAG, VIV

 V2.10 

 •  De velden email en website worden niet meer afgedrukt op de BATC declaratie formulieren op verzoek van de BATC beroepsvereniging

 V2.9 

 •  Het veld lidmaatschapsnummer is toegevoegd. Dit is van belang voor andere beroepsverenigingen dan BATC, zoals: VBAG, VIV

 V2.8 

 •  De geprinte facturen bevatten nu als extra de tekst dat BTW heffing mogelijk van toepassing kan zijn
 • BATC logo heeft een verbeterde resolutie

 V2.7

 • BATC facturen bevatten weer het ‘oude’ logo, op verzoek van de BATC.

V2.6.4 

 • BATC geprinte factureen tonen nu de AGB praktijk code en het BSN nummer van de klant (SOFI nummer)

 V2.6.x 

 • Het BATC logo is vernieuwd
 • Fix: bij het opnieuw uitprinten en/of berekenen van BTW over bepaalde periodes werd in bepaalde gevallen de begin/einddatum niet goed berekend

 V2.5.x 

 • Uitvoer van factuur gegevens naar Excel
 • Voettekst voor BATC facturen
 • Fix: meerdere facturen printen over een bepaalde periode kan dubbel papier gebruiken
 • Fix: Windows 7, kan afhankelijk van schermvergrotings instelling een gedeelte van het factuurscherm laten wegvallen

 V2.4.x 

 • Fix: Een factuur-wijzig actie print nu ook de factuur
 • Fix: Een extra controle bij een multi-consult factuur voor het print van een ‘lege’ factuur

 V2.3.x

 • Mogelijkheid om facturen op te slaan zonder te printen, zodat u bijvoorbeeld slecths 1 keer per maand de print actie hoeft uit te voeren
 • Fix: BATC layouts laten nu consult- en factuurdata zien

V2.1.x 

 •  Meerdere consulten op 1 factuur mogelijk/ of enkelvoudig (omschakelbaar)
 • Invoer meerdere AGB codes
 • Notanummer notatie in verschillende mogelijkheden, om zo uw privacy te verhogen
 • Diverse factuur/papier aanpassingen
 • Omzet totaal of per client over een vrij op te geven periode kunnen berekenen
 • BATC layout nu met uw bedrijfslogo
 • Aantal print kopieen is nu standaard instelbaar, instelling wordt bewaard

V1.2.2 

 •  Telefoonnummer van uw bedrijf wordt getoond op factuur

 V1.1.2

 • Aankondiging demo dialoog scherm verwijderd (bij demo versie)
 • Het woord DEMO woord nu getoond in titel van scherm ( bij demo versie)
 • Indien het een eerste installatie betreft wordt meteen gevraagd voor uw bedrijfsgegevens 

V1.0.2

 • Initieele release